Publicaties

Via verschillende kanalen wordt met enige regelmaat gepubliceerd over de inhoud en de stand van zaken van het gegevensknooppunt. Hieronder staan de belangrijkste publicaties in chronologische volgorde: