De drie hoofdfuncties

Hoofdfuncties

Het knooppunt heeft drie functies. Zij sluiten aan bij actuele regionale en landelijke ontwikkelingen, de Omgevingswet, en voorzieningen. Deze functies zijn:

  1. Mijn Omgeving, bestaande uit de beantwoording van veel gestelde vragen gericht op de fysieke leefomgeving (waar zit wat?);
  2. Antwoord op maat, hierbij krijgen bestuurders en beleidsmedewerkers antwoorden op specifieke vragen;
  3. Data op maat, hierbij kunnen specialisten en materiedeskundigen de meest actuele gegevensbestanden voor eigen analyse naar zich toe halen.

Met deze functies moet het GKG een verbindingspunt, een vraagbaak en een basisvoorziening voor overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven en burgers zijn.