Deelnemers

Regionale bronhouders

 • Gemeente Stadskanaal
 • DAL gemeenten
 • Gemeente Midden-Groningen
 • Veiligheidsregio Groningen
 • Waterschap Hunze en Aa's
 • Provincie Groningen

Regionale afnemers

 • De Waterketensamenwerking
 • Groningen Seaports
 • Hanzehogeschool Groningen
 • J&L Datamanagement

Landelijke organisaties

 • Geonovum
 • Kadaster
 • Logius
 • Digitaal Stelsel Omgevingswet / Informatiehuis Water (i.o)
 • Rijkswaterstaat / Atlas Leefomgeving

Consortium

De technische voorzieningen en ondersteuning bij het data management wordt gedaan door de volgende drie organisaties:

 • Geon BV
 • Merkator BV
 • Rijksuniversiteit Groningen