Samenwerking als Community

Het Gegevensknooppunt wordt organisatorisch en financieel gedragen door de partijen die vanuit een gelijkwaardige positie als bronhouder van gegevens als wettelijk taak hebben. Een van de belangrijkste principes in de samenwerking is gelijkwaardigheid. Geen van de deelnemers is de baas. We werken samen en vormen samen een community. We vinden vertrouwen belangrijker dan contracten en overeenkomsten tenzij deze strikt noodzakelijk zijn.

De community bestaat op dit moment uit overheden uit de regio Groningen en landelijke (semi)overheidsorganisaties. Voor de technische aspecten van het knooppunt en op het gebied van data management wordt samengewerkt met een consortium. Zie ook het overzicht van deelnemers.