Mijn omgeving

Mijn Omgeving, bevat de beantwoording van veel gestelde vragen gericht op de fysieke leefomgeving (waar zit wat?).

De analyse voor veel gestelde vragen is momenteel nog in ontwikkeling. Uit de eerste resultaten zijn de volgende voorbeelden naar voren gekomen: