Thema Energietransitie

{{ page.title }}

Energie en de energietransitie staan hoog op de agenda in Groningen.

Op dit moment zijn de volgende informatieproducten gerealiseerd:

Informatieproducten

Energiekansenkaart

Warmtekansenkaart
(NB de integratie van de Warmtekansenkaart in de Energiekansenkaart is op dit moment nog in ontwikkeling)